Партньорите в проекта – кои сме ние?

Kooperationspartner

Фермата Барнщедт

header-object

Задача в проекта: Пилотно прилагане на инструмента за интеграция

Фермата Бернщедт се намира в района на Заалекрайз и през 2012 обработва около 5900 хектара селскостопански площи. Предприятието се занимава с няколко вида дейности, които включват растениевъдство /пшеница, ечемик, рапица, грах, захарно цвекло, царевица/, млекопроизводство, животновъдство /свине, говеда, овце/, както и спедиция. Фермата дава заетост на 172 души и 12 стажанти и е от голямо значение за региона не само като голям работодател, но и като спонсор на различни местни неправителствени организации – спортни, културни /фанфарен парад, карнавал/, като и на доброволната пожарна.

Лайбниц Институт за Аграрно Развитие на Икономиките в Преход /ИАМО/

IAMO-Logo_RGB_300_DE

Задача в проекта: Анализ на потенциалите и организационните компетенции в рамките на селскостопанските работни системи

Лайбниц Институтът за Аграрно Развитие на Икономиките в Преход /ИАМО/ се е специализирал в аналзирането на социалните и политически промени в аграрния сектор, хранително-вкусовата промишленост както и на съответните тенденции в селските региони. Географският му фокус обхваща територията на преходните икономики от Средна, Източна и Югоизточна Европа, но също Централна и Източна Азия. Основна тема на изследванията е как при постоянно нарастващата нужда от храна и увеличаващото се световно население да се намерят устойчиви пътища за развитие на аграрния сектор и селските райони. Като аграрно-икономически институт ИАМО се занимава както с фундаментални, така и с приложни научни изследвания и има близо 115 служители.

Център за Социални Изследвания Хале

ZSH

Задача в проекта: Изграждане на модела и прилагане на опита в селското стопанство на провинцията Заксен Анхалт, проектен координатор

Центърът е свързан с Университета Мартин-Лутер Хале-Витенберг и от основаването си през 1995 се занимава с фундаментални и приложни изследвания в следните области: пазар на труда и структури на заетост, фирмена персонална политика, професионално обучение, както и протичане на процеса на установяването в работата и професията. Особен акцент се поставя върху тенденциите в Източна Германия с оглед на демографските проблеми там. Екипът от 20 социолози обработва различни проекти. Резултатите се вливат в научните дискусии, спомагат прилагането на научните достижения в практиката на предприятията и информират политиката.

Проектът се подпомага също от

Съюз на селяните Заксен Анхалт
Обединение на селяните Заксен Анхалт
Министерство за селско стопанство и околна среда на провинцията Заксен Анхалт
Регионалното бюро за селско стопанстнво, лесовъдство и градинарство
Службата за професионално обучение
Съюз на работодателите в селското и горско стопанство
Индустриален Профсъюз Строителство-Аграр-Околна Среда
Apollo e. V.
LOGO e. V.